Kadra

Jagienka Niewiejska Kierownik Dziennego Domu „Senior-Wigor„
email: jagienka.niewiejska@wigorlubon.pl

Grażyna Wawrzyniak Opiekun – animator

Aneta Wiśniewska Opiekun – animator

Zofia Drobinska Księgowa