O nas

 

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Luboniu to przyjazne miejsce dla osób starszych, w którym mogą najpełniej spędzać jesień życia. Panuje tu miła i rodzinna atmosfera.

Misją Domu „Senior-WIGOR” jest pomoc osobom starszym, utrzymanie ich samodzielności, aktywności fizycznej  i społecznej oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

Oferta Domu skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców Lubonia w wieku 60+. Zakres usług obejmuje w szczególności usługi: socjalne (w tym ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapii zajęciowej. Dom przeznaczony jest dla 30 osób. Zapewniamy wsparcie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, przez 8h dziennie. Budynek Dziennego Domu „Senior-Wigor” jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Zasady przyjęcia:

  1. Złożenie kwestionariusza osobowego w siedzibie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu.
  2. Dostarczenie zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do zajęć ruchowych.
  3. Przyjęcie do Domu następuje w drodze decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Luboń.
  4. Akceptacja regulaminu i przyjęcie do grona uczestników.

 

Pobyt w Domu jest częściowo odpłatny. Opłata jest uzależniona od dochodu Uczestnika. Osoby o najniższym dochodzie mogą korzystać z jego usług bezpłatnie. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XIV/86/2015 z 26.11.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor”

w Luboniu.

Dom powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.