Plan dnia

Plan dnia:

8.00-9.00

przychodzenie uczestników

9.00-12.30

zajęcia z fizjoterapeutą (kinezyterapia)/zajęcia w grupach

12.45-13.00

przygotowanie do obiadu

13.00-13.30

obiad

13.30-15.00

zajęcia (plastyczne, muzyczne, trening pamięci, itp.)

15.00-16.00

odpoczynek, zajęcia wg zainteresowań