KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO informuje:

Administratorem państwa danych osobowych jest Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Luboniu, Romana Maya 1 B.

W Dziennym Domu „Senior-Wigor” został powołany Inspektor Ochrony Danych – IOD.

Jest to osoba, z którą mogą Państwo kontaktować się mailowo: biuro@ddsw-lubon.pl

we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystania z przysługujących Państwu praw w tych kwestiach.